Vandkvalitet

 

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent takket være naturen.

På vandværket gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Se seneste analyser for Bjert-Stenderup Vandværk , information om parametre og grafer for udviklingen i de analyser, der er indlagt i systemet.

Vandets hårdhed er 14,7 (temmelig hårdt).
Hårdhedsgraden har bl.a. betydning for dosering af vaskepulver. På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.

Vi har målt Desphenyl-Chloridazon i boringerne – dog under grænseværdien. Vi har foretaget separationspumpninger som tyder på, at stoffet kommer ned langs forerøret. Det er derfor ikke i magasinet. Der er derfor tale om en punktforurening – sikkert fra frøhandlen ved siden af. Vi har anmodet regionen om et partnerskab for at fjerne forureningen. Der er ingen aftale pt.
FAKTA: Grænseværdi og sundhedsrisiko – iflg. Sundhedsstyrelsen
  • Vandværkerne pålægges nu at teste drikkevandet for desphenyl-chloridazon, efter at stoffet er fundet flere steder over grænseværdien.
  • Fundene udgør dog ikke en sundhedsrisiko. I Danmark er grænseværdien for pesticidrester i drikkevand nemlig politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram/liter, fordi vi helst ikke vil have pesticider i drikkevandet overhovedet.
  • I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor ikke være problematiske, hvis de var blevet gjort i andre EU-lande.
  • Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.