Kontrol af målere

Ny lov gør, at alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålerne. Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker korrekt.

Senest hvert 9. år udtages de enkelte målere, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium. Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for 1 år.
Yderligere information om kontrolsystemet – kontakt vandværket.

NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sine målere minimum 1 gang om måneden. Opdager man uregelmæssigheder i forbruget, kontakt os.

Aflæsning af måleren.

Alle målere bliver nu fjernaflæst 2 gange om året. Alligevel bør du som forbruger selv aflæse din måler regelmæssigt for at følge med i dit forbrug.

Betjening af målerbrønd

Åbne for vandet.

Dækslet på målerbrønden løftes lige op. Det kan ikke vippes. Der åbnes for vandforsyningen ved at dreje hanerne på hver side af vandmåleren en kvart omgang, således at håndtaget på hanerne vender på langs af måleren. Husk før hanerne betjenes, at kontrollere tømmehanen nederst i målerbrønden. Den skal være lukket.

Lukke for vandet.

Hanerne på hver side af måleren drejes en kvart omgang, således at hanernes håndtag stilles på tværs af måleren. Herefter åbnes tømmehanen og det vand, der står i husets installation over tømmehanens niveau, vil strømme ud. Det går hurtigst, hvis en af husets vandhaner lukkes op. Når der ikke kommer mere vand ud af tømmehanen, bør hanen lukkes.