Alarmeringsliste – Offentlig

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

Offentlige myndigheder   

Beredskabschef      
Vice beredskabschef      
Vice beredskabschef      
Region      
Kommunens miljøafdeling      
Analyselaboratorium      
Beredskabsstyrelsen   42 82 54 00  
Alarmcentralen   112  
Lokalpoliti      
Vagtlæge      
Falck   70 10 20 30  
Embedslægen      
Skadestue      
Rigshospitalets Giftinformations-center   35 45 35 45  
Vejmyndighed      
Forsikring      

Information   

Lokal avis      
Lokal radio      
DR Regional (Danmarks radio)      
TV2 – Regional      
DR -TV   35 20 30 40