Alarmeringsliste – lokal

Enhed

Navn

Telefon

E-mail

Bestyrelsen

 Formand Carl Erik Skov 7557 2302
2146 8152
cesk@stofanet.dk
 Vandværks-passer Carl Erik Skov 7557 2302
2146 8152
cesk@stofanet.dk
 Administration/Driftsledelse Frode Lund Jensen 2941 2827 info@bjertvand.dk
 Bestyrelsesmedlem Peter Ring 7557 2208
2629 9692
ulstrup-ring@stofanet.dk
 Bestyrelsesmedlem Ole Dall 2144 1480 ole@dall.dk
 Bestyrelsesmedlem Jens Barsøe 4018 8045 j.barsoe@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Peter-Martin Staugaard 2028 6916 pmstaugaard@gmail.com
 Bestyrelses suppleant Eli Jepsen 5074 3803 elli@mail.tele.dk
 Bestyrelses suppleant Nico Schierning 4029 5691 nicoschierning@gmail.com

Håndværkere og materiel

Elektriker  Strøh Automatik 7634 8182 Brian – 4193 4170
VVS  Bent og Gregers Larsen  7557 2130 Bent – 2844 2172
Entreprenør  Skarre – Bjarne Nissen  4028 2976
El-forsyning  Trefor  7021 1100
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon vandværket 7557 7069
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver  Skarre – Bjarne Nissen  4028 2976
Brøndborer  Vand Schmidt  7456 1111  Jørn Boysen – 2270 7100
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Teknisk rådgiver  DVN  98 66 66 66  dvn@dvn.dk

Nabovandværker

Følsomme forbrugere

Plejehjem
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere