Alarmeringsliste – lokal

Enhed

Navn

Telefon

E-mail

Administration/Driftsledelse

 Frode Lund Jensen  2941 2827  info@bjertvand.dk

Bestyrelsen

 Formand Jens Barsøe 4018 8045 j.barsoe@mail.dk
 Vandværk – tilsyn Peter-Martin Staugaard 2028 6916 pmstaugaard@gmail.com
 Næstformand Eli Jepsen 5074 3803 elli@mail.tele.dk
 Bestyrelsesmedlem Ole Dall 2144 1480 ole@dall.dk
 Bestyrelsesmedlem Mark Houmann 4089 5797 mark@spacenteret.dk
 Bestyrelsesmedlem Peter-Martin Staugaard 2028 6916 pmstaugaard@gmail.com
 Bestyrelses suppleant Ole Wiese 2990 2211 wiese.ole@gmail.com
 Bestyrelses suppleant Nico Schierning 4029 5691 nicoschierning@gmail.com

Håndværkere og materiel

Elektriker AB Electric- att. Lars Ludvig 75572777 2442 6877
VVS  Bent og Gregers Larsen  7557 2130 Bent – 2844 2172
Entreprenør  Skarre – Bjarne Nissen  4028 2976
El-forsyning  Ewii  7021 1100
Telefon vandværket 7557 7069
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver  Skarre – Bjarne Nissen  4028 2976
Brøndborer  Vand Schmidt  7456 1111  Jørn Boysen – 2270 7100
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Teknisk rådgiver  DVN  98 66 66 66  dvn@dvn.dk

Nabovandværker

Følsomme forbrugere

Plejecenter Egebo
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere