Generalforsamlinger


Generalforsamling 2021

Baggrundmateriale for udbygning af vandværket:

Strategiplan udarbejdet af Niras

Investeringsbudget  – (der angiver de enkelte poster og forventede effektuering)

Ovennævnte gennemgås på generalforsamlingen.