Velkommen

Status på driften –

9 august – normal

 

 

 

 

Nu har du mulighed for, at ændre/tilføje telefonnr. på automatisk varslingsmeddelelser

Find din stophane ?  – gå til Ledningsplanen  (åbner i nyt vindue)


Alle målere bliver nu fjernaflæst

Der er nu monteret radiomoduler på alle vore målere. Vi kan derfor aflæse dem på afstand, uden at skulle ind i ejendommen. Fra i år aflæser vi 2 gange om året – pr. 30-06 og pr. 31-12. Vi afregner derfor også forbruget de 2 gange. Aflæsningen viser det månedlige forbrug, samt indikation på om der kan være en utæthed i installationen. Hvis dette er tilfældet, kontakter vi normalt den pågældende forbruger.


Vandspild

Der er stadig et stort vandspild, så vi opfordrer alle til at holde øje med evt. våde områder, og kontrollere ledninger i udhuse mm.
Ring 2941 2827 hvis du observerer noget unormalt.


Ønsker du mere viden om vand – se www.vandarkiv.dk.