Velkommen

Status på driften

17. august – der er nu forsyning igen.

Der kan forekomme partikler i vandet som skylles ud. Rens evt. luftblandere og filtre.

Vi beklager ulemperne for alle forbrugere.

 

Kontakt til vandværket: 2941 2827

Beretning 2016 og referat fra generalforsamling


Til- eller frameld mobilnumre eller mailadresse på servicevarslingen.
Gå til Servicevarsling (åbner i nyt vindue)

Find din stophane ?  – gå til Ledningsplanen  (åbner i nyt vindue)


Alle målere bliver nu fjernaflæst

Vi aflæser 2 gange om året – pr. 30-06 og pr. 31-12. Vi afregner derfor også forbruget de 2 gange.


Vandspild

Der er stadig et stort vandspild, så vi opfordrer alle til at holde øje med evt. våde områder, og kontrollere ledninger i udhuse mm.
Ring 2941 2827 hvis du observerer noget unormalt.


Ønsker du mere viden om vand – se www.vandguiden.dk.