Velkommen

Driftstatus:

Normal

Få driftstatus direkte på mobiltelefonen. Meld dig til Servicevarsling (åbner i nyt vindue)

NYHEDER:

Det meget omtalte pesticid stochlorothalonil-amidsulfonsyre  (muligvis kræftfremkaldende = drikkeforbud) findes ikke i nogen af vore boringer.

Som tidligere oplyst, er der fundet Desphenyl-Chloridazon i begge boringer, men meget under grænseværdien. Stoffet er ikke i magasinet, men kommer ned langs boringen fra nabogrunden. Vi gør ikke noget ved det lige nu, men har anmodet Regionen om hjælp til en løsning. Vi er ikke pålagt at gøre noget indtil videre, og ser også selv tiden an. En mulighed er at separationspumpe så stoffet ikke findes i drikkevandet. Stoffet betragtes ikke som  skadelig i så små mængder.

Kontakt til vandværket: 2941 2827


Find din stophane – se den på:  Ledningsplanen  (åbner i nyt vindue)


Alle målere bliver fjernaflæst 2 gange om året – pr. 30-06 og pr. 31-12.


Vandspild

Der er stadig et stort vandspild, så vi opfordrer alle til at holde øje med evt. våde områder, og kontrollere ledninger i udhuse mm.
Ring 2941 2827 hvis du observerer noget unormalt.