Velkommen

Status på driften

17. maj

Forsyningen er normal.

Ledningsarbejder: Ugen efter Pinse udskifter vi enkelte stikledninger på Engdraget for at spore utætheder.

Hjørnet af Stenderupvej/Gl.Ålbovej – her starter vi 22. maj med udbedring af utætheden. Ud fra nattimeforbruget kan vi se at vandspildet er meget begrænset. Tak til alle der har henvendt sig om utætheden.

Pesticidet chloridazon (det meget omtalte sprøjtemiddel der er fundet flere steder i landet). Analyser hos os viser, at selve pesticidet ikke kan spores, men at Desphenyl-Chloridazon (et nedbrydningsprodukt) er fundet i mindre grad i boringerne – dog under grænseværdien. Vi undersøger nu, hvilke tiltag der kan gøres fremadrettet.

FAKTA: Grænseværdi og sundhedsrisiko – iflg. Sundhedsstyrelsen

  • Vandværkerne pålægges nu at teste drikkevandet for desphenyl-chloridazon, efter at stoffet er fundet flere steder over grænseværdien.
  • Fundene udgør dog ikke en sundhedsrisiko. I Danmark er grænseværdien for pesticidrester i drikkevand nemlig politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram/liter, fordi vi helst ikke vil have pesticider i drikkevandet overhovedet.
  • I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor ikke være problematiske, hvis de var blevet gjort i andre EU-lande.
  • Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

 

Kontakt til vandværket: 2941 2827


Få driftsinfo direkte på mobiltelefonen.
Meld dig til Servicevarsling (åbner i nyt vindue)

Find din stophane – se den på:  Ledningsplanen  (åbner i nyt vindue)


Alle målere bliver fjernaflæst

Vi aflæser 2 gange om året – pr. 30-06 og pr. 31-12. Vi afregner derfor også forbruget de 2 gange.


Vandspild

Der er stadig et stort vandspild, så vi opfordrer alle til at holde øje med evt. våde områder, og kontrollere ledninger i udhuse mm.
Ring 2941 2827 hvis du observerer noget unormalt.


Ønsker du mere viden om vand – se www.vandguiden.dk.