Velkommen

Status på driften

5. feb. 2019 – Forsyning normal

Persondataforordning

Pesticidet chloridazon (det meget omtalte sprøjtemiddel der er fundet flere steder i landet). Analyser hos os viser, at selve pesticidet ikke kan spores, men at Desphenyl-Chloridazon (et nedbrydningsprodukt) er fundet i mindre grad i boringerne – dog under grænseværdien. Vi undersøger nu, hvilke tiltag der kan gøres fremadrettet.

FAKTA: Grænseværdi og sundhedsrisiko – iflg. Sundhedsstyrelsen

  • Vandværkerne pålægges nu at teste drikkevandet for desphenyl-chloridazon, efter at stoffet er fundet flere steder over grænseværdien.
  • Fundene udgør dog ikke en sundhedsrisiko. I Danmark er grænseværdien for pesticidrester i drikkevand nemlig politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram/liter, fordi vi helst ikke vil have pesticider i drikkevandet overhovedet.
  • I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor ikke være problematiske, hvis de var blevet gjort i andre EU-lande.
  • Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

 

Kontakt til vandværket: 2941 2827


Få driftsinfo direkte på mobiltelefonen. Meld dig til Servicevarsling (åbner i nyt vindue)

Find din stophane – se den på:  Ledningsplanen  (åbner i nyt vindue)


Alle målere bliver fjernaflæst 2 gange om året – pr. 30-06 og pr. 31-12.


Vandspild

Der er stadig et stort vandspild, så vi opfordrer alle til at holde øje med evt. våde områder, og kontrollere ledninger i udhuse mm.
Ring 2941 2827 hvis du observerer noget unormalt.