Velkommen

Status på driften

7.februar.

Forsyningen er normal.

 

 

Pesticidet chloidazon (det meget omtalte sprøjtemiddel der er fundet flere steder i landet)  Analysen hos os viser, at selve pesticidet ikke kan spores, men at  Desphenyl-Chloridazon (nedbrydningsprodukt) kan anes – dog ikke så meget at mængden kan måles.

FAKTA: Grænseværdi og sundhedsrisiko – iflg. Sundhedsstyrelsen

  • Vandværkerne pålægges nu at teste drikkevandet for desphenyl-chloridazon, efter at stoffet er fundet flere steder over grænseværdien.
  • Fundene udgør dog ikke en sundhedsrisiko. I Danmark er grænseværdien for pesticidrester i drikkevand nemlig politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram/liter, fordi vi helst ikke vil have pesticider i drikkevandet overhovedet.
  • I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor ikke være problematiske, hvis de var blevet gjort i andre EU-lande.
  • Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

 

Kontakt til vandværket: 2941 2827

Beretning 2016 og referat fra generalforsamling


Få driftsinfo direkte på mobiltelefonen.
Meld dig til Servicevarsling (åbner i nyt vindue)

Find din stophane – se den på:  Ledningsplanen  (åbner i nyt vindue)


Alle målere bliver fjernaflæst

Vi aflæser 2 gange om året – pr. 30-06 og pr. 31-12. Vi afregner derfor også forbruget de 2 gange.


Vandspild

Der er stadig et stort vandspild, så vi opfordrer alle til at holde øje med evt. våde områder, og kontrollere ledninger i udhuse mm.
Ring 2941 2827 hvis du observerer noget unormalt.


Ønsker du mere viden om vand – se www.vandguiden.dk.