Velkommen

Status på driften

8. juni 2019: Forsyningen normal

Tirsdag den 11. juni starter vi udskiftning af vore rentvandspumper. Det kan give kortvarige uregelmæssigheder i forsyningen nogle dage.

I løbet af få uger, undersøger vi for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet (det i pressen omtalte stof) .

Tak for stort fremmøde til generalforsamling torsdag den 4. apr.

Referatet følger snarest – valgene fremgår af punktet om bestyrelsen

Kontakt til vandværket: 2941 2827


Få driftsinfo direkte på mobiltelefonen. Meld dig til Servicevarsling (åbner i nyt vindue)

Find din stophane – se den på:  Ledningsplanen  (åbner i nyt vindue)


Alle målere bliver fjernaflæst 2 gange om året – pr. 30-06 og pr. 31-12.


Vandspild

Der er stadig et stort vandspild, så vi opfordrer alle til at holde øje med evt. våde områder, og kontrollere ledninger i udhuse mm.
Ring 2941 2827 hvis du observerer noget unormalt.