Velkommen


Få driftsstatus og beskeder direkte på mobilen 


Vandets hårdhed er 14,7 °dh Se alle analyser


Oplever du lavt vandtryk? – Læs mere om vandtryk


Afkalkning/blødgøring af vandet – Læs mere


Privat vandbehandling/blødgøring – stor sundhedsrisiko – Læs mere


Find din stophane  Ledningsplanen 


Fjernaflæsning af vandmålereLæs mere om fjernaflæsning


Læs mere om vandkvaliteten og se analyserne